Thư viện là cửa ngõ dẫn đến tri thức!
   Admin    
GTS:Lịch sử - văn hóa thành phố Bắc Giang.
Ngày đăng: 15/03/2018
Lịch sử, văn hóa địa phương là một bộ phận không thể tách rời của lịch sử, văn hóa dân tộc. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về truyền thống tốt đẹp, góp phần hình thành lòng yêu nước, tự hào dân tộc, qua đó tăng cường trách nhiệm đối với quê hương đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng:

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Lịch sử, văn hóa địa phương là một bộ phận không thể tách rời của lịch sử, văn hóa dân tộc. Tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về truyền thống tốt đẹp, góp phần hình thành lòng yêu nước, tự hào dân tộc, qua đó tăng cường trách nhiệm đối với quê hương đất nước.

Để có tài liệu khái quát về lịch sử văn hóa địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, giảng dạy của các trường phổ thông, Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Giang đã ban hành Quyết định thành lập Ban Biên tập, Tổ Biên soạn Lịch sử - văn hóa thành phố Bắc Giang.

Cuốn tài liệu gồm 2 phần, 10 chuyên đề:

Phần thứ nhất: Khái quát lịch sử thành phố Bắc Giang (gồm 5 chuyên đề):

1. Thành phố Bắc Giang qua các thời kỳ lịch sử

2. Thị xã Bắc Giang những năm đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng thánh Tám, kháng chiến chống Pháp và Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

3. Thành phố Bắc Giang tích cực khắc phục hậu quả chiến tranh, đổi mới và phát triển (1975-2017)

4. Đảng bộ thành phố Bắc Giang qua các kỳ đại hội; những lần Bác Hồ về thăm, thành phố Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác.

5. Giới thiệu khái quát lịch sử các phường, xã.

Phần thứ hai: văn hóa và con người thành phố Bắc Giang (gồm 5 chuyên đề):

6. Di tích lịch sử văn hóa thành phố

7. Các lễ hội thành phố Bắc Giang

8. Làng nghề truyền thống ở thành phố Bắc Giang

9. Nhân vật lịch sử - văn hóa tiêu biểu.

10. Giới thiệu đường, phố và các công trình văn hóa tiêu biểu thành phố Bắc Giang.

Cuốn sách là nguồn tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa quê hương, là tài liệu tuyên truyền trong Đảng bộ và Nhân dân thành phố; quảng bá hình ảnh quê hương Bắc Giang anh hùng.

Sách dày 339 trang, khổ 14,5x20,5cm, Thành ủy Bắc Giang xuất bản tháng 8 năm 2017. Mời các bạn tìm đọc cuốn sách này tại phòng Đọc Địa chí – thư viện tỉnh Bắc Giang, ký hiệu AP.1835.

Tạ Thị Thúy

 

Các tin khác

©Thư viện tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự - phường Trần Phú - Tp. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang

Email: thuvientinh_vt@bacgiang.gov.vn