Thư viện là cửa ngõ dẫn đến tri thức!
   Admin    
Toàn văn Báo - Tạp chí Trung ương viết về tỉnh Bắc Giang tháng 02/2018
Ngày đăng: 15/03/2018
Số hóa toàn văn các tin, bài, hình ảnh minh họa kèm theo được đăng tải trên 140 loại báo, tạp chí Trung ương viết về tỉnh, phản ánh các lĩnh vực: Chính trị - Xã hội; An ninh - Quốc phòng; Khoa học kỹ thuật - Nông nghiệp; Văn hóa - Giáo dục - Y tế tháng 02/2017
Các tin khác

©Thư viện tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự - phường Trần Phú - Tp. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang

Email: thuvientinh_vt@bacgiang.gov.vn